27 Ocak 2012 Cuma

Dekantörlerde Polielektrolit Kullanımı

Santrifüj redüktörler vasıtası ile çalışan dekantörler çamur susuzlaştırma alanında yaygın olarak günümüzde kullanılmaktadır.

Yağ süzme ve gıda ile ilgili sektörler haricinde dekantöre besleme yapılmadan önce çamurun sudan daha rahat ayrılmasını sağlayacak kimyasal katkısı özellikle maden, mermer ve arıtma sektörlerinde uygulanmaktadır.

Polimer bazlı bir flokülant olan polielektrolit anyonik ve katyonik fiziko kimyasal yapılara sahiptir.

Polielektolit Kimyasalı ile ilgili daha detaylı bilgilere http://polielektrolit.blogspot.com adresinden ulaşabilirsiniz.

5 Kasım 2011 Cumartesi

Katyonik Polielektrolit

Katyonik polielektrolit çamur susuzlaştırma makinelerinin etkili kullanılabilinmesi için yağlama kadar önemli bir paydaştır. Filtre pres, belt pres veya dekantör kullanılan çamur susuzlaştırma proseslerinde toplanan kimyasal veya biyolojik çamur çamur yoğunlaştırma tanklarına verilmeden önce etkili bir susuzlaştırma prosesi geçirebilmeleri için katyonik polielektrolit ilavesine ihtiyaç duyarlar.

Katyonik poli elektrolit yapısı itibarı ile polimer bileşenli poliakrilit bir kimyasaldır. Literatürde katyonik flokülant olarak geçer.

Yapılan deneyler göstermiştir ki katyonik polielekrolit kullanımı etkin bir çamur susuzlaştırma prosesini %100 ila %550 oranında verimli çalıştırmaktadır.

Bu oran en yüksek değerine su ile çamurun merkez kaç kuvvetine bağlı olarak ayrıştırıldığı santrifüj dekantör sistemlerinde ulaşmaktadır. Filte pres ve belt pres sistemlerinde ise çamurun bezlere yapışması problemine büyük oranda çözüm getirmektedir.

Katyonik Polielektrolit ile ilgili detaylı bilgi için : http://www.citykimya.com/katyonik-polielektrolit_kimyasali.php

18 Ekim 2010 Pazartesi

Dekantör Resmi

Arıtma tesislerinde sürekli rejimde çamur susuzlaştırma özelliğine sahip dekantör'e ait resim aşağıda verilmiştir.

Dekantör - Arıtma Tesisi

Dekantör Blogu - Çamur Susuzlaştırma

Evsel ve endüstriyel atıksu arıtma tesislerinde en büyük işletme problemlerinden birisi olan çamur susuzlaştırma üniteleri için tasarlanmış bir ekipman olan dekantörlerle ilgili teknik ve pratik bilgiler bu blogumuzdan verilecektir.

Dekantörler; belt pres ve filtre pres gibi arıtma tesisi çamur susuzlaştırma ünitelerinde kullanılanmaktadır. Bu iki ekipman yerine kullanılabilen dekantörler, muadillerine nazaran bir çok avantaja sahiptiler.